Användaravtal


Detta är ett användaravtal mellan dig och Juristbyrån Familia. När du använder denna nätplats godkänner du att du har läst och förstått våra användarvillkor samt förbundit dig att följa lagar och förordningar i Sverige eller annat land du verkar och/eller är bosatt i. Accepterar du inte villkoren ska du inte använda denna nätplats.

-Juristbyrån Familia kan komma att ändra information, uppdatera, göra förbättringar, ändra i produkterna och tjänsterna utan förvarning och/eller ekonomisk ersättning till användare.

-Juristbyrån Familia ansvarar inte för korrektheten i information som tillhandahålls på siten. All användning av sådan information sker på mottagarens egen risk.

-Juristbyrån Familia får när som helst revidera dessa villkor genom att göra uppdateringar på sidan. Genom din användning av denna nätplats samtycker du till att vara bunden av sådana revisioner och bör därför alltid kontrollera sidan innan du agerar.

-Nätplatsen innehåller andra leverantörers meddelanden och copyrightinformation vilkas villkor du som användare måste vara uppmärksam på och följa. Meddelanden på nätplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel.

-Juristbyrån Familia garanterar inte nätplatsens tillgänglighet, funktion eller säkerhet.

-All information och produkter som tillhandahålls på denna nätplats tillhandahålls av Juristbyrån Familia utan garantier, uttryckliga eller underförstådda, och ert användande av informationen eller produkten eller tjänsten sker på egen risk.

-Under inga omständigheter tillåter Juristbyrån Familia missbruk av sitens tjänster och/eller funktioner tex. via spam, e-post, SMS eller automatiserade verktyg.

-Notera att all information eller material skickat till Juristbyrån Familia kommer att anses icke konfidentiellt. Se dock Juristbyrån Familias integritetspolicy om skydd för personuppgifter.

-Juristbyrån Familia tillhandahåller endast juridiska tjänster i Sverige.

-Juristbyrån Familia ansvarar ej för eventuella nätplatser som är kopplade till denna nätplats.

-Under inga omständigheter är Juristbyrån Familia ansvarig för direkta, indirekta, särskilda eller andra skador av konsekvens orsakat av användningen av den här nätplatsen,

-Juristbyrån Familia önskar inte information ifrån användare som kan utgöra intrång i upphovsrätt, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller bryter mot bestämmelser i brottsbalken om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring.

-Ovan stipulerade villkor ska bedömas enligt svensk rätt och i anledning av tvist ska ärendet prövas av svensk allmän domstol.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.