Hyresavtal

 

Vill du upprätta ett privat kontrakt för att hyra ut, sälja eller köpa en bostad?

Att hyra ut sin bostad oavsett om det är för en lång eller kort hyresperiod kan vara både lönsamt och praktiskt. Ett hyresavtal redogör tydligt för de villkor som du önskar att din hyresgäst ska rätta sig efter samt vilka förpliktelser du har gentemot hyresgästen. Exempelvis när du önskar att hyresgästen ska flytta in respektive ut ur bostaden, vilken ersättning du vill erhålla samt när och hur ersättning ska erläggas till dig. Ska du sälja eller köpa en bostad privat och ni redan är överens om pris och när övertagandet ska ske. Eftersom bostaden inte behöver marknadsföras via en mäklare är det vanligt att man istället anlitar en jurist för att hjälpa till med att skriva köpekontrakt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.