Integritetspolicy

 

1. Inledning
Personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter vi samlar in är Juristbyrån Familia. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns nedan under punkt 12.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor.

Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig. Det är alltid namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Beroende på vilken typ av tjänst du skapar kan vi även komma att samla in andra personuppgifter som varit nödvändiga för att kunna skapa tjänsten, till exempel adress, familjesituation, fastighetsbeteckning med mera. För att kunna skapa vissa tjänster kommer vi även att fråga om personuppgifter för andra personer, till exempel familjemedlemmar, det är därför viktigt att du upplyser dessa personer om innehållet i denna integritetspolicy.

Om du har köpt en tjänst av oss sparar vi betalningsunderlag.

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter
Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig i samband med möte, via telefon eller e-post. 

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar.
Den rättsliga grunden till att samla in personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det uppdrag vi har till dig och att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

4. Varför vi använder dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera din tjänst hos oss, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund.

Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden. 

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag. 

5. Vilka får ta del av dina personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Det handlar i så fall om legala krav som gör att vi inte kan undanhålla informationen.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas, vilket bland annat beror på ifall ett kundförhållande upprättas mellan Juristbyrån Familia och dig. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller möte är etablerad med Juristbyrån Familia. 

Om ett kundförhållande upprättas och ett uppdrag har slutförts kommer vi att bevara dina personuppgifter och relevanta dokument under den tid som anses  lämplig för den typ av uppdrag som vi har utfört och i enlighet med vårt rådgivaransvar samt med hänsyn till regler om preskription. 

7.  Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har vidtagit alla åtgärder vi kan för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

 8.  Vilka är dina rättigheter
I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan; 

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter,
  • be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,
  • begära att dina personuppgifter raderas,
  • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
  • invända mot viss behandling av personuppgifter,
  • begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera personuppgifter. Det kan exempelvis bero på bokförings- eller skattelagstiftning. Om vi inte av legala skäl kan uppfylla din begäran om radering kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina personuppgifter kommer vara begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjlighet att begära ut dessa personuppgifter. 

9.  Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet
Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.  

10. Om denna integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller från och med 2020-01-01.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle. 

12.  Hur du kontaktar oss
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga på Juristbyrån Familia:

Sofie Hedman

Box 223
147 01 Tumba

072-570 30 30

 

sofie.hedman@juristbyranfamilia.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.