Medlåntagarlån

 

Har du och den du lever med behov av att få hjälp att reglera hur ert lån ska hanteras mellan er?

Ibland vill banken att båda samborna eller makarna ska stå som låntagare på ett lån. Någon av personerna önskar dock begränsa sin lånedel gentemot den andra låntagaren. För att detta ska kunna lösas måste ett avtal upprättas med innebörden att den som önskar begränsa sitt ansvar har rätt att kräva mellanskillnaden av den part som ska vara ansvarig för största delen av lånet. Avtalet kallas för ett medlåntagaravtal och innebär att du fortfarande är solidariskt ansvarig gentemot banken för lånet men har rätt att kräva att din sambo eller maka ska ersätta dig för den del som du inte ska ansvara för.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.